Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Εγγραφή στον προϋπολογισμό επιπλέον κονδυλίου 500 εκατ. ευρώ για τη βασική έρευνα και απονομή ποσού σε συγκεκριμένες ομάδες ερευνητών, που θα επιλεγούν μέσω διαδικασίας αυστηρής αξιολόγησης από ανεξάρτητους αξιολογητές, σε βάθος 4 ετών και δαπάνησή τους σε διάστημα 8-9 ετών. Οι ομάδες θα έχουν ορίζοντα 4-5 ετών για να διερευνήσουν ερωτήματα στο επιστημονικό τους πεδίο, χωρίς αυστηρά προκαθορισμένους στόχους, κατά πρότυπα των European Research Council Grants

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek