Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Δράσεις προώθησης σε αγορές προσβάσιμες με πτήσεις διάρκειας έως 4 ωρών

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Με τον νόμο 4885 κυρώθηκε το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Γραφείου του Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 9 Ιουλίου 2020. Με την προς κύρωση συμφωνία επιδιώκεται η προώθηση της ενεργού συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα του τουρισμού και κατ’ επέκταση η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης των δύο χωρών, η καλλιέργεια της αμοιβαίας κατανόησης και η ενδυνάμωση των σχέσεων φιλίας μεταξύ του ελληνικού και του ουγγρικού λαού. Το μνημόνιο καταλαμβάνει εθνικές τουριστικές αρχές και οργανισμούς των μερών, ενώσεις των ταξιδιωτικών και τουριστικών τους
γραφείων, καθώς και άλλες επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού στις δύο χώρες.

Στόχοι του είναι Η ανταλλαγή πληροφοριών, διαφημιστικού υλικού και υλικού προβολής, καθώς και εν γένει πρακτικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας για την προώθηση των ειδικών μορφών τουρισμού, όπως του ιατρικού τουρισμού, του τουρισμού υγείας και ευεξίας και του πολιτιστικού τουρισμού. β) Η συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, σεμινάρια και άλλες τουριστικές εκδηλώσεις προβολής που πραγματοποιούνται στην επικράτεια του άλλου μέρους.
γ) Η οργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης για ταξιδιωτικούς πράκτορες και ταξιδιωτικούς δημοσιογράφους. δ) Η ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν στα στατιστικά στοιχεία, τη νομοθεσία και την έρευνα για την τουριστική ανάπτυξη. ε) Η ανταλλαγή πληροφοριών και τεκμηρίωσης στον τομέα της τουριστικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης. στ) Η ανταλλαγή επισκέψεων εμπειρογνωμόνων και η διοργάνωση ειδικών εργαστηρίων και σεμιναρίων στις δύο χώρες.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή, καθώς οι σχετικοί προορισμοί είναι πολλοί και οι δυνατότητες συμφωνίας περισσότερες.

Πηγές

elGreek