Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Διοργάνωση και συμμετοχή σε κλαδικές εμπορικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με την Enterprise Greece διοργανώνονται συμμετοχές που δίνουν τη δυνατότητα σε νέους και υφιστάμενους εξαγωγείς να πετυχαίνουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια κάθε έκθεσης. Η εικόνα των εθνικών περιπτέρων και οι προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους Έλληνες εξαγωγείς είναι υψηλού επιπέδου, δεδομένου του πολύ μεγάλου ανταγωνισμού από άλλες ευρωπαϊκές κυρίως χώρες αλλά και του ειδικού βάρους που έχει η προώθηση και προβολή των ελληνικών προϊόντων στη στήριξη της εθνικής παραγωγής και οικονομίας. Ως μέλος πλέον του μηχανισμού Οικονομικής Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, συνεργάζεται στενά με το δίκτυο των Πρεσβειών, των Προξενείων και των Γραφείων ΟΕΥ, μεταξύ άλλων, σε όλες τις σημαντικές αγορές του κόσμου, ώστε να επιτυγχάνει συνέργειες και να υλοποιεί κοινές δράσεις, εξοικονομώντας πόρους και αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, για την επίτευξη αποτελεσμάτων με το μεγαλύτερο δυνατό θετικό αντίκτυπο.

Το μοντέλο συμμετοχής των εκθετών είναι το ‘one stop shop’, δηλαδή οι εκθέτες δηλώνουν απλά τη συμμετοχή τους, πληρώνουν το κόστος που αναλογεί στο μέγεθος του περιπτέρου τους και ο Οργανισμός αναλαμβάνει όλη τη διοργάνωση για λογαριασμό τους. Το όφελος για τους Έλληνες εκθέτες είναι τεράστιο, αφού πέρα από το πολύ οικονομικό κόστος συμμετοχής δεν έχουν να ασχοληθούν με τίποτα άλλο και μπορούν να εστιάσουν στην προσέλκυση νέων πελατών. Κάθε συμμετοχή σε έκθεση αξιολογείται στο τέλος από τους συμμετέχοντες εκθέτες ώστε να μπορούν να σχεδιαστούν περαιτέρω δράσεις βελτίωσης της εθνικής συμμετοχής.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη καθώς η δράση κινείται προς την κατεύθυνσή της πρότασης, αλλά δεν η πληρότητα της δεν μπορεί να διαπιστωθεί.

Πηγές

elGreek