Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Περισσότερο βάρος σε οικονομικά θέματα στην εκπαίδευση της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (οικονομική ανάλυση δικαίου). Προσφορά μαθημάτων σε τεχνικά οικονομικά θέματα (ανταγωνισμός, η λογιστική και τα χρηματοοικονομικά).

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Αν και οι προδιαγραφές γενικής και ειδικής λειτουργίας της ΕΣΔι αναδιαμορφώθηκαν με τον ν. 4871/2020, δεν δίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε πρακτικά θέματα και οικονομικά ζητήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Ωστόσο, σειρά σεμιναρίων που παρέχονται από την ΕΣΔι αφορούν τεχνικά ζητήματα (φορολογικού και τελωνειακού δικαίου και οι προεκτάσεις τους στις σχέσεις Διοικητικής Δικαιοσύνης και φορολογικής τελωνειακής διοίκησης).

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη μερικώς, καθώς δεν έχει αναπροσαρμοστεί στον επιθυμητό βαθμό το πρόγραμμα κατάρτισης με προσανατολισμό οικονομικά και άλλα τεχνικά θέματα.

elGreek