Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Αξιοποίηση της συγκριτικής ανάλυσης δεικτών απόδοσης για την αξιολόγηση δικαστών και δικαστηρίων.

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Με το ΠΔ 47/2022 προβλέπεται η συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η στελέχωσή του καθώς και η διαγωνιστική διαδικασία για το πληροφοριακό σύστημα που θα υποστηρίζει τη λειτουργία του.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως υπό εφαρμογή.

elGreek