Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Αναγνώριση μεγαλύτερης βαρύτητας στο σώμα αξιολογητών (ανώτατοι δικαστές) (επιμήκυνση θητείας, ένταξη του σώματος στο ανώτατο δικαστήριο του αντίστοιχου κλάδου)

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek