Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Εξέταση διοικητικών ικανοτήτων για την ανέλιξη σε ανώτερες θέσεις που περιλαμβάνουν διοικητικά χαρακτηριστικά ή παροχή ολιγόμηνης κατάρτισης διοικητικών δεξιοτήτων σε δικαστές που έχουν εκλεγεί σε θέσεις προέδρων δικαστηρίων ως εναλλακτική λύση

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις των άρθρων 133-134 του ν. 4798/2021 προβλέπεται πως τα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνουν διοικητικές ικανότητες.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη μερικώς.

Πηγές

elGreek