Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Εμβάθυνση αξιολόγησης και πρόσβαση των αξιολογητών στο σύνολο των αποφάσεων. Συνυπολογισμός ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών στην αξιολόγηση (μέσος χρόνος διεκπεραίωσης υποθέσεων, ποσοστό ανατροπής αποφάσεων στον επόμενο βαθμό , βαθμός δυσκολίας , συμμετοχή σε δραστηριότητες κατάρτισης).

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του άρθρου 358 του ν. 4700/2020 προβλέπεται η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, με απώτερο σκοπό την υποβολή προτάσεων στα αρμόδια δικαστικά όργανα σχετικά με την ομαλή ροή των υποθέσεων, τον βέλτιστο αριθμό απασχολούμενων στις διάφορες οργανωτικές δομές, την αντιμετώπιση δομικών και λειτουργικών στρεβλώσεων και, γενικότερα, την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της δικαιοσύνης.

Το ΠΔ που ρυθμίζει τις λεπτομέρειες σύστασης της υπηρεσίες Γραφείο Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων (JustStat) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εκδόθηκε το 2022 και η διάταξη εφαρμόζεται.

Ωστόσο, η υπηρεσία λειτουργεί λίγους μήνες χωρίς να διαπιστώνεται ακόμη το έργο της, ενώ στον νόμο 4798 του 2021 που καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης, ενώ αναφέρονται τα ποσοτικά κριτήρια, δεν προσδιορίζονται.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη μερικώς.

Πηγές

elGreek