Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη ψηφιακών και διοικητικών δεξιοτήτων

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Σε σειρά σεμιναρίων που παρέχονται από την ΕΣΔι περιλαμβάνεται και η θεματική Ψηφιακή Διοικητική Δικαιοσύνη α) Η επεξεργασία της ψηφιακής δικογραφίας από τον δικαστή στο ΟΣΔΔΥ-ΔΔ β) Η προοπτική χρήσης συστήματος τεχνητής νοημοσύνης

elGreek