Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Επέκταση της πρόσβασης στις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων σε όλους τους βαθμούς των διοικητικών, ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων.

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας του Υπουργείου Ψυφιακής Διακυβέρνησης με το Υπουργείο Δικαιοσύνης υλοποιείται ήδη το έργο “Απλούστευση και ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης Δημιουργία Τράπεζας Νομικού Περιεχομένου Δικαστικών Αποφάσεων με ανωνυμοποιημένο περιεχόμενο” με ορίζοντα υλοποίησης το 2023.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή.

elGreek