Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Θεσμοθέτηση μηχανισμών εξωδικαστικής επίλυσης και βελτίωση της διασύνδεσης των μηχανισμών εξωδικαστικής επίλυσης με το δικαστικό σύστημα

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Με τον ν. 4745 (την τροποποίηση που εισάγεται με το άρθρο 1 στο άρθρο 4 του ν. 3869/2010) δίδεται η δυνατότητα σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, κάθε διάδικος
να προσκαλέσει τους υπόλοιπους διαδίκους, τους πιστωτές ή τον αιτούντα, σε απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς µε διαµεσολάβηση.

Ακόμη, το Τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπ. Δικαιοσύνης 2021-2025, αναφέρει ρητά την ανάγκη επέκτασης των Μηχανισμών εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Οι στόχοι που τίθενται από το τομεακό πρόγραμμα για την ενίσχυση και ανάπτυξη του θεσμού, καταδεικνύουν πως ακόμη βρίσκεται υπό εφαρμογή.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως υπό εφαρμογή.

Πηγές

elGreek