Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ορισμός ανώτατου χρονικού ορίου υπηρεσίας δικαστών σε ειδικά τμήματα

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Ο ν. 4938 του 2022 προβλέπει στο άρθρο 4 (6γ) προβλέπει πως στα ειδικά τμήματα τοποθετούνται οι σχετικοί δικαστές για τριετή θητεία που µπορεί να ανανεωθεί.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek