Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ενίσχυση πρακτικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης (αύξηση χρόνου εκπαίδευσης εντός δικαστικών σχηματισμών, παρακολούθηση πραγματικών δικών και διαδικασιών)

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Οι διατάξεις του ν. 4871/2020, προβλέπουν πως στο πρόγραμμα σπουδών της ΕΣΔι δίδεται έμφαση, μεταξύ άλλων, στη συµµετοχή σε εικονικές δίκες µε την επεξεργασία πραγματικών υποθέσεων και στην αντιμετώπιση ζητημάτων που ανακύπτουν ενώπιον του ακροατηρίου, ε) στη συµµετοχή σε εικονικές διασκέψεις µε ανάλυση και εµβάθυνση υποθέσεων.
Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek