Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Δημιουργία ειδικών τμημάτων στα δικαστήρια με δικαστές με εξειδικευμένες γνώσεις. Στελέχωση από δικαστές που έχουν συμμετάσχει σε σχετική εκπαίδευση και κατάρτιση και θα μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις με τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων με εξειδίκευση στους αντίστοιχους κλάδους

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Ο ν. 4938 του 2022 προβλέπει στο άρθρο 4 τη δημιουργία ειδικών τμημάτων στα δικαστήρια με δικαστές με εξειδικευμένες γνώσεις. Στελέχωση από δικαστές που έχουν συμμετάσχει σε σχετική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek