Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Καθορισμός εύλογων χρονικών προθεσμιών περάτωσης δικών

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek