Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Καθιέρωση της πιλοτικής δίκης στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με τον ν. 4842 του 2021 (άρθρο 2) εισάγεται ο θεσμός της πιλοτικής δίκης, με τον οποίο επιδιώκεται η οριστική επίλυση νομικών ζητημάτων, έτσι ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία της απονομής της πολιτικής δικαιοσύνης και να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek