Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Διεύρυνση εμπροσθοβαρούς δίκης

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Το ΠΔ 6 (15/01/2021), στο άρθρο 18, προβλέπει πως η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης έχει ως στρατηγικό σκοπό τη μέριμνα για την εισαγωγή κατάλληλων κανόνων και εφαρμογών για τον εκσυγχρονισμό και την επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών.

Ωστόσο, οι διατάξεις δεν προβλέπουν διαδικασίες κατάθεσης εγγράφων μετά την έναρξη της δίκης (εμπροσθοβαρής δίκη).

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή.

Πηγές

elGreek