Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Συγχώνευση δικαστηρίων (στις περισσότερες περιοχές της χώρας ένα πρωτοδικείο ανά νομό, ένα εφετείο ανά περιφέρεια). Διαίρεση σε μικρότερες μονάδες δικαστηρίων με μεγάλο όγκο υποθέσεων

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Ο ν. 4938 του 2022 προβλέπει στο άρθρο 2 τις διαδικασίες για συγχώνευση και κατάργηση πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, επέκταση ή περιορισμό της περιφέρειάς τους, εν όλω ή εν µέρει µετατροπή τους σε δικαστήρια τηλεματικής και µεταβολή της έδρας τους να γίνεται µε προεδρικό διάταγμα (ΠΔ) ύστερα από γνώμη της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σχετικό ΠΔ δεν έχει εκδοθεί.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή, καθώς έχει νομοθετηθεί αλλά δεν έχει εφαρμοστεί (δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι σχετικές εφαρμοστικές διατάξεις).

Πηγές

elGreek