Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Διόρθωση δυσμενούς αναλογίας δικαστών προς δικαστικούς υπαλλήλους (περισσότερες προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων, αναβάθμιση απαιτούμενων προσόντων και κινήτρων) και θεσμοθέτηση κλάδου επικούρων για ένα ολιγοετές διάστημα

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Ο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 4798/2021) περιέχει μία σειρά από διατάξεις (άρθρα 21-26) για προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου, στις οποίες καθορίζονται τόσο και τα αναβαθμισμένα τυπικά προσόντα.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek