Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Κατάλληλη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών και άλλων μέσων που ενισχύουν την διαφάνεια και δημιουργούν κίνητρα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις να κινούν επίσημη και όχι την άτυπη οικονομία

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Από τον Δεκέμβριο του 2021, ο ν. 4876 στο άρθρο 50 προβλέπει με σχετικές διατάξεις την αύξηση της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους, δίνοντας κίνητρα για την πραγματοποίηση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Ακόμη, με την ΚΥΑ Α. 1004 αναμορφώθηκε το πλαίσιο Διενέργειας Προγράμματος Δημοσίων Κληρώσεων (Φορολοταρία).

Συνεπώς η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, καθώς ορισμένες διατάξεις ισχύουν για ορισμένες κατηγορίες και έως το 2025 και ο βαθμός ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών δεν μπορεί για την ώρα να προσδιοριστεί, μέχρι να υπάρχουν σχετικά δεδομένα.

elGreek