Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Διεξαγωγή κατάρτισης από ιδιωτικά κέντρα κατάρτισης που θα προσφέρουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης σε μία σειρά αντικειμένων (μηχανικούς, φιλοξενία, διάφορες προσωπικές υπηρεσίες, τεχνικούς πληροφορικής)

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ν. 4763/2020 ιδρύονται Πειραματικά και Θεματικά ΙΕΚ με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης και πειραματικής εφαρμογής μοντέλου καινοτόμου λειτουργίας στη βάση ειδικών προδιαγραφών, ιδίως εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, εκπαιδευτικού προσωπικού, στοχευμένων ειδικοτήτων, εποπτικών μέσων διδασκαλίας, υποδομών, εργαστηριακού εξοπλισμού και συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Ειδικότερη αποστολή κάθε Θεματικού Ι.Ε.Κ., αποτελεί η πιλοτική ανάπτυξη και προώθηση ειδικοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης που αντιστοιχούν σε στοχευμένο κατά περίπτωση αναπτυξιακό τομέα της οικονομίας, εφαρμόζοντας καινοτόμες μεθόδους λειτουργίας και υιοθετώντας καλές διεθνείς πρακτικές.

Αν και το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει την ενδυνάμωση του θεσμού, ο βαθμός της υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης δεν μπορεί ακόμη να διαπιστωθεί.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek