Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Διεξαγωγή βασικής έρευνας στα πανεπιστήμια

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Από το καλοκαίρι του 2022, με τις ρυθμίσεις των άρθρων του κεφαλαίου ΣΤ του ν. 4957 προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας των Πανεπιστημιακών Κλινικών, Πανεπιστημιακών Μουσείων και ιδίως των Πανεπιστημιακών Εργαστηρίων, καθώς εισάγεται πλήρες και ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τη διαδικασία ίδρυσης, οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσής τους. Παρέχονται δυνατότητες ανάπτυξης των ακαδημαϊκών και ερευνητικών δομών που δεν θα προσφέρουν μόνο στην εκπαίδευση και την έρευνα που παράγεται εντός των Α.Ε.Ι.

Ακόμη, με τις διατάξεις των κεφαλαίων ΙΣΤ΄ και ΚΘ΄ του ίδιου νόμου, γίνεται καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας και των Ερευνητικών Ινστιτούτων ανά Α.Ε.Ι., αλλά και των Πανεπιστημιακών Ερευνητικών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.) ως διακριτών νομικών προσώπων, σύμφωνα με τα Κεφάλαια, αντίστοιχα, είναι η παροχή των αναγκαίων εργαλείων στα Α.Ε.Ι. και τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας για την ενίσχυση και μεθοδική και αποτελεσματική προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και εν γένει του επιστημονικού έργου που παράγεται εντός των Πανεπιστημίων.

Συνεπώς η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek