Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Διαχείριση επιδομάτων με ενοποιημένο τρόπο μέσω ενιαίας ψηφιακής πύλης πρόσβασης όπου θα τηρείται ιστορικό για κάθε άτομο. Ενοποίηση συστήματος με την φορολογική διοίκηση και διαχείρισή του από τις φορολογικές αρχές. Καταβολή επιδόματος από φορολογικές αρχές λαμβάνοντας υπόψη τα φορολογικά στοιχεία των άλλων μελών της οικογένειας. Υπολογισμός εισοδήματος με βάση την οικογενειακή δομή, με μεγαλύτερη στόχευση σε οικογένειες με μεγαλύτερη ανάγκη. Αναφορά απαραίτητων κριτηρίων επιλεξιμότητας στην φορολογική δήλωση του ατόμου, χωρίς να απαιτείται επιπλέον αίτηση για το επίδομα.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Η ΑΑΔΕ ως φορολογική αρχή συλλέγει από τις φορολογικές δηλώσεις τα σχετικά στοιχεία και τα ταξινομεί. Επίσης, στην ΑΑΔΕ υποβάλλονται αιτήσεις για το Οικογενειακό επίδομα (Α21) και για το Επίδομα θέρμανσης – myΘέρμανση, ωστόσο ο ΟΠΕΚΑ είναι ο αρμόδιος οργανισμός καταβολής των υπόλοιπων επιδομάτων.

Ακόμη, προς την κατεύθυνση της ψηφιοποίησης έχει δημιουργηθεί η Κάρτα Αναπηρίας. Μέσω του gov.gr, τα άτομα που έχουν καταχωρηθεί στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία και έχουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% μπορούν να κάνουν αίτημα για χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας. Στο πλαίσι αυτό λειτουργεί και η Εθνική Πύλη Αναπηρίας.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη καθώς οι αρμοδιότητες είναι μοιρασμένες και όχι ενοποιημένες. Φορολογικές αρχές συλλέγουν και επεξεργάζονται τα σχετικά δεδομένα για τα επιδόματα και την οικογενειακή κατάσταση άλλων μελών, όπως προτείνεται, ωστόσο, ο ΟΠΕΚΑ καταβάλει τα επιδόματα, το σύστημα δεν έχει ενοποιηθεί και δεν έχει ψηφιοποιηθεί πλήρως στην κατεύθυνση της πρότασης.

elGreek