Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Διαχείριση εγγυήσεων και δανείων σε συνεργασία με το δίκτυο των τραπεζικών ιδρυμάτων και η συμμετοχή στα ίδια κεφάλαια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα μοχλεύεται με ιδιωτικούς πόρους και θα διαχειρίζεται στο πρότυπο του υφιστάμενου «ταμείου ταμείων» Equifund

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Τα χρηματοδοτικά προϊόντα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) παρέχουν εγγυήσεις σε δάνεια καθώς και επιχορήγηση του δανειακού κεφαλαίου, προσφέροντας επενδυτικά δάνεια & κεφάλαια κίνησης, μέσω των Τραπεζών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek