Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Διατύπωση κανόνων σύμφωνα με τους οποίους θεωρείται προτιμητέα η κρατική κυριότητα, οι αρχές και πρότυπα με τα οποία θα ασκούνται τα κρατικά δικαιώματα

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek