Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Διατήρηση γενικής ηλικίας συνταξιοδότησης των 67 ετών χωρίς να επανεισαχθούν εξαιρέσεις

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές της γενικής ηλικίας συνταξιοδότησης, συνεπώς η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

elGreek