Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Διασύνδεση της μεταποιητικής βιομηχανίας με την επιστημονική κοινότητα

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με την Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, το Σχέδιο Ανάκαμψης για την Ελληνική Οικονομία – Ενδιάμεση Έκθεση, στοχεύει στην ενίσχυση της βασικής έρευνας μέσω άρσης αγκυλώσεων για Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια. Ενίσχυση της καινοτομίας με κίνητρα για έρευνα στις επιχειρήσεις σε μεταποίηση, αγροδιατροφή και ανάπτυξη μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή.

elGreek