Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Διασύνδεση επιστροφών και εκπτώσεων (Clawback and rebate) που επιβάλλονται με χαρακτηριστικά καινοτομίας, έρευνας, επενδύσεων των επιχειρήσεων και κλινικές μελέτες

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Στο πλαίσιο της δράσης «Μεταρρύθμιση του συστήματος clawback & συμψηφισμός του με ερευνητικές και επενδυτικές δαπάνες», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», θα υλοποιηθούν 53 φαρμακευτικές επενδύσεις, συνολικού ύψους 519.288.136,57 ευρώ, έως τα τέλη του 2023.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

elGreek