Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Διασφάλιση της βιωσιμότητας και της ρευστότητας του μηχανισμού χορήγησης λειτουργικής ενίσχυσης στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του ν. 4843/2021 προβλέπεται ενίσχυση ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας, ιδίως µέσω προγραµµάτων παρέμβασης επί των κτιρίων, η ακόμα µεγαλύτερη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς και η καλύτερη λειτουργία και συνακόλουθη ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε).

Ακόμη, Με τo Μέρος Ε’ του ν.4951/2022 ενισχύεται η ένταξη περισσότερης ισχύος σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., ενώ παράλληλα επιδιώκεται η υλοποίηση έργων επέκτασης ή ενίσχυσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Δ.Δ.Η.Ε.), απελευθερώνεται δεσμευμένος ηλεκτρικός χώρος και παράλληλα δημιουργείται νέος. Επίσης, επιδιώκεται η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ενσωματώνοντας σχετικές προβλέψεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001. Ακόμη, προβλέπεται η λειτουργία ληροφοριακών συστημάτων για την αγορά Εγγυήσεων Προέλευσης και για το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.

Προβλέπεται πως από τις ρυθμίσεις θα προκύψουν άμεσα οφέλη στο αίσθημα επενδυτικής ασφάλειας των κατόχων σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και στην υποστήριξη αυτών με σκοπό την ολοκλήρωση των έργων τους και τη συμμετοχή τους στην παραγωγή η/ε από Α.Π.Ε., με συνακόλουθα οφέλη για την εθνική οικονομία και τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. Άμεσα οφέλη αναμένονται και για τους καταναλωτές λόγω της προώθησης μηχανισμών που απορροφούν τις αρνητικές συνέπειες της αύξησης του ενεργειακού κόστους (αυτοπαραγωγή, ενεργειακός συμψηφισμός). Επίσης, ενισχύεται η ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη καθώς αν και το θεσμικό πλαίσιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ο βαθμός διασφάλιση της βιωσιμότητας δεν είναι ακόμη δυνατό να προσδιοριστεί.

Πηγές

elGreek