Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Διασαφήνιση και ενδυνάμωση του ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με πνευματικά δικαιώματα

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2022 του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού οι στόχοι και οι στρατηγικές επιλογές αφορούν την καταπολέμηση της ψηφιακής πειρατείας και προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Στόχος είναι οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της ψηφιακής πειρατείας.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή.

elGreek