Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Διαμόρφωση πλαισίου για την Έρευνα και Ανάπτυξη στον τομέα Ενέργειας, με έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, έξυπνων δικτύων και αποθήκευσης ενέργειας

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με την Υπουργική Απόφαση Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (02ΚΕ) συμπεριλαμβάνεται η διαμόρφωση πλαισίου για την Έρευνα και Ανάπτυξη στον τομέα Ενέργειας , που ενδεικτικά περιλαμβάνει:
72.1 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική
72.11 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία
72.11.1 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές
72.11.11 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία της υγείας
72.11.12 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην περιβαλλοντική και βιομηχανική βιοτεχνολογία
72.11.13 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη γεωργική βιοτεχνολογία
72.11.2 Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία
72.11.20 Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία
72.19 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική
72.19.1 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες φυσικές επιστήμες

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek