Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Διαμόρφωση ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και δημιουργία δομών στήριξης και χρηματοδότησης

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του ν. 4887 διαμορφώνεται το πλαίσιο προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους και επιτάχυνσης των διαδικασιών αξιολόγησης, έγκρισης, ελέγχου και πιστοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Παράλληλα το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027» («ΕΣΠΑ 2021-2027») καθώς και το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» διαμορφώνουν ένα εκτεταμένο πλαίσιο στήριξης και χρηματοδότησης.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη ως προς το σκέλος της δημιουργίας δομών στήριξης και χρηματοδότησης.

Πηγές

elGreek