Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Διαμοιρασμός δεδομένων ανάμεσα σε δημόσιους φορείς και εμπλοκή ενδιαφερόμενων μερών στην σχεδίαση και την παροχή υπηρεσιών. Παροχή δυνατότητας σε πολίτες και επιχειρήσεις για έλεγχο πρόσβασης των δεδομένων τους και διόρθωσή τους καθώς και την παρακολούθηση διοικητικών διαδικασιών που τους αφορούν. Αυτόματη ενημέρωση των πολιτών και επιχειρήσεων για κάθε πρόσβαση ή αλλαγή που αφορά στα δεδομένα τους. Προστασία δεδομένων και ιδιωτικότητα.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Διαμοιρασμός δεδομένων ανάμεσα σε δημόσιους φορείς και εμπλοκή ενδιαφερόμενων μερών στην σχεδίαση και την παροχή υπηρεσιών. Παροχή δυνατότητας σε πολίτες και επιχειρήσεις για έλεγχο πρόσβασης των δεδομένων τους και διόρθωσή τους καθώς και την παρακολούθηση διοικητικών διαδικασιών που τους αφορούν. Αυτόματη ενημέρωση των πολιτών και επιχειρήσεων για κάθε πρόσβαση ή αλλαγή που αφορά στα δεδομένα τους. Προστασία δεδομένων και ιδιωτικότητα.

Πηγές

elGreek