Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Δημιουργία πολλών επιλογών κατάρτισης και επαρκή πληροφόρηση για τις δεξιότητες που μπορούν να αποκτήσουν

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4921/2022, στα προγράμματα επιδοτούμενης κατάρτισης επιτρέπεται να συμμετέχουν μόνο πάροχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης. Η Δ.ΥΠ.Α. τηρεί μητρώο επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Με το άρθρο 37 καθιερώνεται μητρώο των επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, που
είναι δυναμικό και περιλαμβάνονται όσοι πάροχοι, κάθε φορά, πληρούν τις προϋποθέσεις του.

Οι προδιαγραφές που θεσπίζονται προβλέπουν ένα ελάχιστο ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών, ωστόσο, περιορίζουν σε έναν βαθμό τον ανταγωνισμό μεταξύ των κέντρων κατάρτισης.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek