Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Δημιουργία Παρατηρητηρίου Εκπαιδευτικών Ανισοτήτων, το οποίο θα εισηγείται στο Υπουργείο Παιδείας τη λήψη τακτικών μέτρων για την βελτίωση εκπαιδευτικού επιπέδου μέσω της μείωσης ανισοτήτων στις εκπαιδευτικές επιδόσεις στο σύνολο μαθητικού πληθυσμού.

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek