Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Δημιουργία μεγάλων data sets στις βιοεπιστήμες, στις λειτουργείες της πόλης και στη γεωργία

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με την Κύρωση της Συμφωνίας Κοινοπραξίας ELIXIR (ν. 4836/2021) δημιουργήθηκε το πλαίσιο συνεργασίας για τη δημιουργία και λειτουργία της ομώνυμης ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής βιολογικών δεδομένων στον τομέα των βιοεπιστημών («European Life-Science Infrastructure for Biological Information–ELIXIR»).

Ωστόσο, αντίστοιχες ενέργειες σε μεγαλύτερη έκταση σε όλους τους κλάδους δεν έχουν πραγματοποιηθεί.

Συνεπώς, η πρόταση αξιλογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek