Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Δημιουργία μέτρων που οδηγούν σε ισχυρότερο περιβάλλον νεοφυών επιχειρήσεων (startups) του τομέα της αγροδιατροφής

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία του προγράμματος Elevate Greece οι εγγεγραμμένες startups του μητρώου είναι 52 με 393 υπαλλήλους.

Με την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 – Β’ Κύκλος» – Κωδικός Πρόσκλησης 049ΚΕ» με τους επιλέξιμους θεματικούς τομείς ΕΤΑΚ της εθνικής RIS3 της πρόσκλησης να είναι και η Αγροδιατροφή.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, μέχρι την ενίσχυση του πλαισίου και ολοκλήρωση των σχετικών προγραμμάτων.

elGreek