Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Επιμόρφωση στελεχών του δημόσιου τομέα και στελεχών που εμπλέκονται στην αλυσίδα σχεδιασμού και υλοποίησης των πολιτικών τουριστικού ενδιαφέροντος σε όλα τα επίπεδα δημόσιας διοίκησης (κεντρική κυβέρνηση, περιφέρειες, δήμοι)

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek