Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Δημιουργία κινήτρων προσέλκυσης νέων αγροτών με υψηλότερη εκπαίδευση και καλύτερη ανταπόκριση στην αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων παραγωγής και επιχειρηματικών στρατηγικών

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020) με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 εφαρμόζει μέτρα για την ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων (6.1) όπως η εγκατάσταση νέων γεωργών και η ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

elGreek