Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Δημιουργία κινήτρων κατάρτισης για τους εργαζόμενους, αναλαμβάνοντας αυτοί μόνο μέρος του κόστους και συμμετέχοντας στις αυξημένες αποδόσεις μετά την κατάρτιση (π.χ. επιδόματα παραγωγικότητας, πρόγραμμα διαμοιρασμού των κερδών επιχείρησης με το προσωπικό της)

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4756/2020 θεσπίζεται το αφορολόγητο και ακατάσχετο του επιδόματος εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε εγγεγραμμένους στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. ανέργους.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek