Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Δημιουργία κέντρου Thess INTEC σε υποδειγματικό κόμβο συνεργατικής έρευνας και ανάπτυξης βιομηχανίας

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Τον Οκτώβριο του 2022 το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ (αριθμός 151/2022) ζήτησε τη συμπλήρωση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( ΣΜΠΕ) ή ακόμη την εκπόνηση νέας, ειδικότερης μελέτης και, ακολούθως, τη διεξαγωγή νέας διαβούλευσης, ώστε να προχωρήσει η έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου για τη δημιουργία του κέντρου Thess INTEC.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως είναι υπό εφαρμογή.

elGreek