Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Δημιουργία ευνοϊκού θεσμικού περιβάλλοντος (μέσω του κράτους) μέσα στο οποίο ο ιδιωτικός τομέας θα χρηματοδοτεί τα επενδυτικά σχέδια που θεωρεί βιώσιμα

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με τα άρθρα του ν. 4914/2022 το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων εξελίσσεται σε μία μόνιμη, σύγχρονη και ευέλικτη δομή, μέσω της δημιουργίας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε» με αποστολή της την αποτελεσματική διασύνδεση και τον συντονισμό των μερών του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας. Ακόμη, αποστολή της αποτελούν η σύνδεση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας με την παραγόμενη έρευνα και η βελτίωση των εθνικών επιδόσεων στους διεθνείς δείκτες καινοτομίας, μέσα από την καταγραφή, παρακολούθηση, προβολή, δικτύωση, κινητοποίηση, η δικτύωση με την επιχειρηματική κοινότητα και την ελληνική βιομηχανία και η ενδυνάμωση των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και όλων των συστατικών μερών της «τετραπλής έλικας».

Ωστόσο, το θεσμικό πλαίσιο αφορά τον συντονισμό και την ενδυνάμωση κυρίως τωβ νεοφυών επιχειρήσεων και όχι το σύνολο του ιδιωτικού τομέα.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek