Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Δημιουργία δομής παιδικής φροντίδας που θα μπορεί μια μητέρα να αφήνει το παιδί της εν ώρα εργασίας από το τέλος της άδειας μητρότητας και άνω. Προσφορά διατροφής, παιδικού παιχνιδιού και διέγερσης μέσα από ειδικό πρόγραμμα δομής από εκπαιδευμένους βοηθούς παιδικής φροντίδας. Προσφορά της υπηρεσίας παιδικής μέριμνας ανεξάρτητα από το εάν οι γυναίκες εργάζονται ή όχι.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με τα άρθρα 48-50 του ν. 4921/2022 θεσπίζεται πλαίσιο υλοποίησης Δράσης για παροχή χρηματοδότησης μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, για δημιουργία και εξοπλισμό χώρων φύλαξης και φροντίδας βρεφών και των εγκαταστάσεών τους, καθώς και κάλυψη του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για στελέχωση του χώρου βρεφονηπιοκόμους, προκειμένου να υποστηρίξει και να ενισχύσει ιδίως τις εργαζόμενες μητέρες και γένει την οικογένεια.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek