Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Προκαταβολική διευθέτηση φορολογικών ζητημάτων advance tax ruling μέσω συγκεκριμένου σημείου επαφής με την φορολογική Αρχή για νέες επιχειρήσεις και επενδύσεις

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek