Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Δέσμευση επιχειρήσεων στις οποίες πραγματοποιούνται πρακτικές ασκήσεις να ενσωματώνουν τους πρακτικάριους στο πρόγραμμα εργασιών βάση των προσόντων τους

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek