Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Γρηγορότερη αξιολόγηση και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού Ανεξάρτητων Αρχών και χρήση τους ως οδηγό για το υπόλοιπο της δημόσιας διοίκησης

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek