Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Βελτίωση της κατάταξης της Ελλάδας στους διεθνείς δείκτες περιβάλλοντος καινοτομίας μιας χώρας: (1) ο πυλώνας 12 του Παγκόσμιου Δείκτη Ανταγωνιστικότητας (Global Competitiveness Index – GCI) του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (World Economic Forum), (2) ο Παγκόσμιος Δείκτης Καινοτομίας (Global Innovation Index) που δημοσιεύεται από το 2007 από το Πανεπιστήμιο Cornell, το INSEAD και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Organization – WIPO), και (3) ο συνοπτικός δείκτης καινοτομίας (Summary Innovation Index) του ευρωπαϊκού πίνακα επιδόσεων καινοτομίας (European Innovation Scoreboard – EIS) της ΕΕ που συνοψίζει τις επιδόσεις των χωρών της ΕΕ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Οι επιδόσεις και η κατάταξη της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό πίνακα επιδόσεων καινοτομίας της ΕΕ παρουσιάζει σημαντική βελτίωση τα τελευταία χρόνια με τη χώρα μας να χαρακτηρίζεται ως “Moderate Innovator”. Η βαθμολογία της Ελλάδας βελτιώθηκε κατά 3,7 μονάδες σε σχέση με το 2021, ενώ η βελτίωση σε σχέση με το 2015 είναι 24,1 μονάδες.

Η κατάταξη της Ελλάδας στον Παγκόσμιου Δείκτη Καινοτομίας έχει παραμείνει σταθερή τα τελευταία χρόνια. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ δεν δημοσίευσε συγκριτικές κατατάξεις στην τελευταία του αναφορά του Παγκόσμιου Δείκτη Ανταγωνιστικότητας το 2020 οπότε δεν υπάρχουν πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως αυτός της καινοτομίας χρειάζονται χρόνο για να αποτυπωθούν στις επιδόσεις και την κατάταξη σε διεθνείς δείκτες και συνεπώς μια άμεση αλλαγή στην κατάταξη της Ελλάδος δεν είναι αναμενόμενη. Συνεπώς η επίτευξη του στόχου θεωρείται ότι επιτεύχθηκε μερικώς.

elGreek