Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Βελτίωση ικανότητας και κινήτρων των δήμων για την οργάνωση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων παρέχοντας περισσότερους πόρους και τεχνογνωσία, καθώς και βελτίωση κινήτρων από την κεντρική κυβέρνηση με τη παροχή περισσότερων πόρων σε δήμους που ολοκληρώνουν ταχύτερα την κατάρτιση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων.

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek