Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Βελτίωση διαδικασιών αδειοδότησης και χωροθέτησης για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις. Παράλληλη ενίσχυση των περιβαλλοντικών ελέγχων.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με το Μέρος Β’, Κεφάλαιο Β’, του ν. 4796 του 2021 αντιμετωπίζονται θέματα αδειοδότησης και χωροθέτησης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, καθώς και θέματα που αφορούν στο καθεστώς ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων και στην εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων μέσα σε αυτά. Με το Κεφάλαιο Γ’ επιχειρείται η υπαγωγή των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε έναν ενιαίο φορέα και στη δημιουργία ενός εξειδικευμένου οργανισμού δυνάμενου να διαδραματίσει έναν ευρύτερο ρόλο σε επίπεδο διεθνών συνεργασιών και πρωτοβουλιών, όντας σε θέση να εξυπηρετήσει αποδοτικότερα τον καταθέτη σήματος, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της χώρας. Με το Κεφάλαιο Δ’, αντιμετωπίζονται θέματα σχετικά με τις καταχωρίσεις και τις δημοσιεύσεις των εταιρειών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Ρυθμίζονται θέματα αδειοδότησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων εφοδιαστικής και επιλύονται εκκρεμότητες σχετικά με την ανάπτυξη και λειτουργία των Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων.

Ακόμη, με το άρθρο 32, η περιοχή της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης του Ασωπού ποταμού, που εκτείνεται εκατέρωθεν της Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας και πέριξ της Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, αποτελεί τη μεγαλύτερη άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση της Ελλάδας, η οποία χρήζει περιβαλλοντικής και λειτουργικής εξυγίανσης, λόγω της ανάγκης αποκατάστασης της λεκάνης απορροής του Ασωπού ποταμού και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, καθώς και της διαχρονικά άναρχης χωροθέτησης των οικονομικών δραστηριοτήτων σε αυτήν.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek