Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Αύξηση των επενδύσεων ιδίως στους κλάδους παραγωγής προϊόντων (κατά 20% στα αγροτικά, τρόφιμα και πρώτες ύλες και κατά 45% στα βιομηχανικά προϊόντα )

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Ακαθάριστος Σχηματισμός Κεφαλαίου για αγροτικά προϊόντα το 2020 ήταν 79 εκ. ευρώ και το 2021 ήταν 62 εκ. ευρώ, μείωση κατά 27%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Ακαθάριστος Σχηματισμός Κεφαλαίου για Μεταλλικά προϊόντα – μηχανήματα το 2020 ήταν 7 δις. ευρώ και το 2021 ήταν 9,6 δις. ευρώ, αύξηση κατά 27%.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή.

elGreek